Unatoč lošem vremenuNa farmi "Humilišani" održana radionici o urbanom (po)vrtlarenjuU praktičnom dijelu, uz stručnu pomoć magistrice Alme Rahimić, isprobali su proces sadnje povrća i drugog bilja/cvijeća na za to pripremljenim parcelama na farmi.
Mostar